DIWISE, spoločnosť s ručením obmedzeným

Rating a informácie o DIWISE, spoločnosť s ručením obmedzeným

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre DIWISE, spoločnosť s ručením obmedzeným 14681 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 65815. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 92.4075% spoločností je horších ako DIWISE, spoločnosť s ručením obmedzeným.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti DIWISE, spoločnosť s ručen&iacute;m obmedzen&yacute;m" href="http://diwise.sk-rating.com/">
   <img src="http://diwise.sk-rating.com/diwise.png" width="150" height="25" alt="Rating DIWISE, spoločnosť s ručen&iacute;m obmedzen&yacute;m" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating DIWISE, spoločnosť s ručením obmedzeným

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia